Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca


Nauczyciele w Zespole Szkół
w roku szkolnym 2011/2012


Obecnie na Wydziale Dziennym i Zaocznym zatrudnionych jest 94 nauczycieli
nazwisko i imię nauczyciel
  Adamek Paweł wychowanie fizyczne
  Bałos Beata język polski
  Bałos Bogumiła przedmioty gastronomiczne
  Bałos Józef przedmioty ekonomiczne
  Bartoszcze Zbysław kierownik internatu
  Bąbol Józef przedmioty gastronomiczne
  Bąbol Zofia przedmioty gastronomiczne
  Biedrawa Wacław wychowanie fizyczne
  Bogacz Iwona biologia, chemia
  Bury Wiesław język polski
  Drobny Aneta język polski
  Drobny Katarzyna język angielski
  Fidelus Katarzyna przedmioty ekonomiczne
  Gielas Tomasz informatyka
  Gimza Danuta przedmioty hotelarskie
  Górecka Małgorzatań przedmioty hotelarskie
  Grzela Joanna przedmioty ekonomiczne
  Halawa Anna język polski
  Heldt-Motejadded Monika język niemiecki
  Hulbój Janina przedmioty gastronomiczne
  Iciek Sabina fizyka
  Jania Agata geografia
  Jania Marek przysposobienie obronne
  Jaster Janusz religia
  Jędrzejewska Małgorzata chemia
  Jodłowska Kornelia język angielski
  Jurzak Bogusława wychowawca internatu
  Kolaniak Małgorzata historia
  Konieczna Beata technika biurowa
  Kozina Ewa przedmioty ekonomiczne
  Krzeszowiak Dariusz informatyka
  Kubasiak Małgorzata wychowanie fizyczne
  Kudzia Jacek wychowanie fizyczne
  Kulka Anna matematyka, informatyka
  Kwak Marek przedmioty ekonomiczne
  Lamorska Ewa język angielski
  Lasa-Godawa Maria matematyka, informatyka
  Lenart Aleksandra biblioteka
  Lipka Beata przedmioty gastronomiczne
  Łoboda Bożena przedmioty ekonomiczne
  Łuczak Stanisław język niemiecki
  Maciejowski Krzysztof przedmioty gastronomiczne
  Matulska Monika język niemiecki
  Mentel Anna przedmioty ekonomiczne
  Mglej Anna psycholog
  Mikołajek-Pater Łucja pedagog
  Miśkowiec Halina przedmioty gastronomiczne
  Mosór-Gałecka Małgorzata język angielski
  Mydlarz Teresa wiedza o kulturze, rysunek
  Nalepa Alicja biologia, ochrona środowiska
  Odrowąż Elżbieta język polski
  Pacyga Lucyna religia
  Paleczna-Wybranowska Anna przedmioty ekonomiczne, kierownik praktycznej nauki zawodu
  Paleczny Dorota wychowawca internatu
  Panek Małgorzata przedmioty gastronomiczne
  Piergies Małgorzata historia
  Pietrusa-Sobaniak Paulina przedmioty ekonomiczne
  Pindel-Nowak Danuta j. niemiecki, wicedyrektor do promocji szkoły i wydziału zaocznego
  Pituła Tomasz religia
  Pochopień Renata przedmioty gastronomiczne
  Polak Barbara przedmioty ekonomiczno-gastronomiczne
  Porębska Paulina przedmioty gastronomiczne
  Sikora Grzegorz geografia
  Sitarz Edyta matematyka
  Skrzypek-Sikora Irena przedmioty ekonomiczne
  Słowińska Maria historia
  Smolik Jacek język niemiecki
  Smyrak Tomasz historia, wos
  Stanaszek Danuta wychowanie fizyczne
  Stasiak Marek język polski
  Staszak Katarzyna język niemiecki
  Stopa Lidia wychowawca internatu
  Syc-Pustułka Monika pedagog
  Szafraniec Beata przedmioty ekonomiczne
  Szklarczyk Marcin wychowanie fizyczne
  Śliwa Izabela przedmioty gastronomiczne
  Świerkosz Mariola> język angielski
  Targosz Zuzanna matematyka
  Targosz-Oprzędek Halina wicedyrektor do spraw wychowawczych
  Tkaczyk Wojciech fizyka
  Tomczak Agnieszka przedmioty ekonomiczne
  Urbaniec Andrzej przedmioty hotelarskie
  Warchoł Dominika język polski
  Widlarz Elżbieta język niemiecki
  Woszczek Wiesław matematyka
  Wójcik-Fabia Monika język angielski
  Wójcik Iwona przedmioty ekonomiczne
  Wójcik Natalia język angielski
  Wróbel Barbara wychowanie fizyczne
  Zaręba Justyna biblioteka
  Zyzańsk Anna przedmioty prawne
  Żaczek Anna wychowanie fizyczne
  Żegleń-Nycz Edyta prawo
  Żmija Jolanta język polski