Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

„LIDER PROJEKTU SZKOŁY PROMUJACEJ BEZPIECZEŃSTWO”


Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w 2017r. uzyskał w ramach Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa tytuł Lidera Projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.


Od 2008r. w ramach programu podejmujemy szereg działań zmierzających do stałej poprawy bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej oraz samego otoczenia placówki.

Realizując cel:
- tworzymy trwały system współdziałania wielu podmiotów
- identyfikujemy problemy i ich uwarunkowania>
- poszukujemy skutecznych rozwiązań napotkanych problemów
- corocznie tworzymy plan działania uprzednio badając potrzeby szkoły
- tworzymy koalicję  współdziałania z partnerami projektu