Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

Szkolne procedury

1 Polityka ochrony danych osobowych
2 Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji
3 Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
4 Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
5 Procedura zwalniania ucznia z zajęć z religii
6 Procedura monitorowania podstawy programowej -Szkoła Brażnozwa

Szkolne regulaminy

1 Regulamin i dokumentacja wycieczek szkolnych
2 Regulamin korzystania z szkolnych szafek w ZS im. W. Witosa
3 Regulamin przyznawania i organizacji zastępstw doraźnych