Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły
mgr Aneta Drobny
Wicedyrektor
do Spraw Wychowawczych:
mgr Łucja Mikołajek-Pater
Wicedyrektor
d/s szkół dla dorosłych
i promocji szkoły:
mgr Ewa Kozina


Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu:
mgr inż. Anna Paleczna-Wybranowska