Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
WspółpracaZarys historii szkoły

 
1945r. · powołanie Prywatnego Gimnazjum Klimatycznego im. Tadeusza Kościuszki w Makowie Podhalańskim; dyrektor - dr Jacek Jedliński (1945-1954); zmieniono nazwę na Gimnazjum Chłopskie
1947r. · zmieniono nazwę na Miejskie Koedukacyjne Liceum Administracyjno - Handlowe
1951r. · szkoła działa jako Technikum Finansowe
1953r. · szkoła działa jako Technikum Handlowe Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
14.08.1954r. · podjęto decyzję o budowie Ośrodka Szkolenia Kadr w Suchej Beskidzkiej; dyrektor - mgr Mieczysław Rzeźniczak (1945-1966)
1966r. · oddanie do użytku Ośrodka Szkolenia Kadr w Suchej - dyrektor mgr Stanisław Krupa (1966-1970)
01.09.1967r. · szkoła we własnym gmachu, powstaje Zespół Szkół Zawodowych CRS
06.10.1967r. · powołanie Wydziału Zaocznego(1967-1995)
1968r. · powołanie dyrektora Wydziału Zaocznego - mgr Henryk Jancarz (1968-1984)
1970r. · dyrektorem zostaje mgr Władysław Makowicz (1970-1982)
1982r. · dyrektorem - mgr Alojzy Szczęśniak (1982-2002)
22.05.1983r. · nadanie szkole imienia- Wincentego Witosa
1987r. · przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół
1989r. · szkoła zostaje stowarzyszona w UNESCO
1990r. · szkoła przestaje być szkołą resortową - teraz podlega Kuratorium Oświaty
1.09.1990r. · powołanie Technikum Hotelarskiego
30.09.1996r. · porozumienie o partnerstwie szkół (SGF-F Niemcy)
1.09.1992r. · uruchomienie dwuletniej szkoły policealnej
23.10.1998r. · wstąpienie do Klubu Szkół Handlowo-Kupieckich
2001r. · reaktywowanie Wydziału Zaocznego - dyrektorem - mgr Adam Bałos
1.09.2002r. · zmiana nazwy szkoły na - Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2002r. · dyrektorem - mgr Adam Bałos (2002-2007)
2002r. · dyrektorem Wydziału Zaocznego - mgr Grażyna Kawończyk
05.12.2002r. · podpisanie porozumienia o partnerstwie szkół - szkoła gastronomiczno-hotelarska - Namestovo-Słowacja
2004r. · nawiązanie współpracy z hotelarzami z Irlandii
1.09.2004r. · Kierownikiem d/s praktyk - mgr Barbara Polak
1.01.2005r. · dyrektorem d/s Promocji Szkoły i Wydziału Zaocznego - mgr Urszula Wójcik
05.2005r. · nawiązanie współpracy z hotelarzami z Grecji
01.09.2007 · Zmiana Kadry Kierowniczej szkoły
Dyrektor Szkoły - mgr Marek Kwak
v-ce dyrektor d/s wychowawczych - mgr Halina Targosz-Oprzędek
v-ce dyrektor d/s Dydaktycznych - mgr Dariusz Krzeszowiak
v-ce dyrektor d/s Promocji Szkoły i Wydziału Zaocznego - mgr Danuta Pindel-Nowak
Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu - mgr inż. Anna Paleczna
29.11.2007   Otwarcie zmodernizowanej sali gimnastycznej