Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca


Warning: Undefined array key "id" in /home/suchazsw/ftp/01/gimnazjalista.php on line 33

Wymagane dokumenty związane z przyjęciem do szkołyDokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum


**skierowanie do Medycyny Pracy można pobrać w sekretariacie uczniowskim bądź wydrukować ze strony internetowej. Wydrukowane należy dostarczyć do szkoły w celu opieczętowania i podpisania przez dyrekcję szkoły.

UWAGA!!! Badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie wykonywane są wyłącznie w Medycynie Pracy w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.
Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia


*skierowanie młodocianego pracownika na nauki (praktykę) dotyczy tylko kandydatów kształcących się w zawodzie "sprzedawca","magazynier-logistyk"

**skierowanie do Medycyny Pracy można pobrać w sekretariacie uczniowskim bądź wydrukować ze strony internetowej. Wydrukowane należy dostarczyć do szkoły w celu opieczętowania i podpisania przez dyrekcję szkoły.

UWAGA!!! Badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie wykonywane są wyłącznie w Medycynie Pracy w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.

 Dodatkowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

8:00 - 14:00

tel. (33) 874 27 71 1