Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

STATUT SZKOŁYStatut Szkoły - nowelizacja - Rada Pedagogiczna 24.XI.2017

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

Nowelizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2018 r.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO