Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca


Warning: Undefined array key "id" in /home/suchazsw/ftp/01/staze.php on line 32

„Kursy zawodowe”

W ramach rozpoznania rynku uruchamiamy rekrutacje na kursy zawodowe (dotyczny kursów realizowanych w pierwszej połowie 2018 roku), które odbywać się będą wg załączonego harmonogramu. Osoby zainteresowane bardzo proszę o wydrukować formularz zgłoszeniowy dwustronnie oraz wypełnić. Uczniowie klas pierwszych uzupełnią formularz po zakończeniu semestru. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście u Szkolnego Lidera Projektu - Marka Jani.
Jedna osoba może skorzystać z kilku form wsparcia.

Aktualna rekrutacja na kursy:
- Kurs obsługi wózka widłowego. 
Aktualne informacje znajdują się na profilu Facebookowym lub na tablicy informacyjnej.

 

„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”

Rozpoczynamy rekrutację na staże zawodowe dla uczniów . Czas stażu 150 godzin (4 tygodnie)  z możliwością uzyskania stypendium stażowego oraz zwrotu kosztów dojazdu. 
3 terminy realizacji stażów- czerwiec, lipiec lub sierpień.
Osoby zainteresowane proszone są o wydrukowanie dwustronne formularza zgłoszeniowego, wypełnienie  i dostarczenie do szkolnego lidera projektu Marka Jani ( poniżej)
Aktualne informacje znajdują się na profilu Facebookowym lub na tablicy informacyjnej.


 

 Formularz zgłoszeniowy dla ucznia na staż
 Formularz zgłoszeniowy dla ucznia na kurs

Poniżej dokumenty do pobrania dla osób zakwalifikowanych na kurs, staż lub praktykę

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oswiadczenie uczestnika projektu
 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 Zgoda na zamieszczenie wizerunku w dzialaniach promocyjnych.
 Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

Regulaminy

 Regulamin uczestnictwa w kursach ZSW
 Regulamin uczestnictwa w stażach
 Zasady indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz orientacji zawodowej dla uczniów