Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

Przetargi - ogłoszenia

Zamówienie na usługę społeczną- świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, w Grecji.

 

Ogłoszenie o zamówienie na usługę do projektu 2018-1-PL01-KA102-048473

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o usłudze społecznej

Załącznik nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do IWZ - Doświadczenie-wykaz usług

Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja menu

Załącznik nr 6A do IWZ-Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6B do IWZ-Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6C do IWZ-Oświadczenie brak powiązań

Przetargi - ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercie

    sklepik.doc

Zapytania ofertowe - automaty

    ZAPYTANIE OFERTOWE.doc
    Załącznik nr 1 automaty.doc

Zapytania ofertowe - sklepik

    ZAPYTANIE OFERTOWE sklepik.doc
    Załącznik nr 1 sklepik.doc