Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

Rok szkolny 2013/2014

Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego po raz kolejny zorganizowały "Turniej wiedzy o przedsiębiorczości". Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem "Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości - Edycji III”, podobnie jak w latach ubiegłych, jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, sprawdzenie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Uczestnicy Turnieju będą mogli rozwinąć umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, kreatywności, negocjacji, podejmowania decyzji i kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz generowania pomysłów i biznesplanów na własną działalność gospodarczą.

Turniej wiedzy o przedsiębiorczości – Edycja III odbywać się będzie w trzech etapach w okresie od 24 października 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.:

 1. Etap I. – Test wiedzy (on-line) – 24.10.2013 r.
 2. Etap II. Część 1. - Test wiedzy (on-line) – 14.11.2013 r.
 3. Etap II. Część 2.- Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Turnieju – 12.12.2013 r.
 4. Etap III. – Finał Turnieju – 17.01.2013 r.

Każdy z etapów pozwoli uczestnikom na wykazanie się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami związanymi z tworzeniem i rozwojem własnych pomysłów biznesowych oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Z naszej szkoły do "Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości" zgłosiło się 13 uczniów z klasy 2TL oraz 6 uczniów z klasy 2TE. W wyniku przeprowadzonego etapu I – testu wiedzy (on-line - 70 pytań) w dniu 24.10.2013 r. do etapu II część 1 zakwalifikowało się 3 uczniów: Milena Rajchel i Anna Trzop z klasy 2TL oraz Szymon Wągiel z klasy 2TE. W dniu 14.11.2013r. zakwalifikowani uczniowie przystąpili do rozwiązania testu wiedzy (on-line 50 pytań). Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do kolejnego etapu oraz dziękujemy za udział pozostałym uczestnikom turnieju. Koordynatorami turnieju są nauczyciele: Beata Szafraniec i Joanna Grzela.SUKCESY EKONOMISTÓW - 2012/2013

Przedsiębiorczy uczniowie

fundacja nbp

W dniu 4.04.2013r. zostały opublikowane na stronie internetowej Fundacji Narodowego Banku Polskiego wyniki I etapu Ogólnopolskiego konkursu „NASZE FINANSE. JAK ZARZĄDZAĆ, OSZCZĘDZAĆ I ZARABIAĆ?”. Naszą szkołę w w/w konkursie reprezentował zespół z klasy 2TE w składzie: Elwira Targosz, Aleksandra Kania, Katarzyna Kłapyta, Marzena Pawlica i Magdalena Szczygieł. Uczennice przygotowały pracę konkursową – projekt multimedialny odpowiadający założeniom konkursu wykorzystując przy tym możliwości prezentacyjne tablic interaktywnych. Doceniając wysiłek, jaki włożyły one w przygotowanie pracy konkursowej mamy nadzieję, że udział w konkursie przyczynił się do pogłębienia wiedzy uczennic i ich umiejętności posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. Uczennice przygotowywały się do Konkursu pod opieką nauczyciela podstaw przedsiębiorczości mgr Beaty Szafraniec.


Wycieczka Przedmiotowa do Oddziału NBP w Krakowie

W dniach 19.03.2013r. i 27.03.2013r. uczniowie klas: 2TH2 i 2TE wraz z opiekunami: Beatą Szafraniec, Joanną Grzelą i Józefem Bałosem uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.

Korzystając z zaproszenia Narodowego Banku Polskiego i Komisji Europejskiej uczniowie nasze szkoły zwiedzili wystawę edukacyjną „Euro, waluta europejska”. Ukazuje ona historię wspólnej waluty europejskiej oraz proces, który doprowadził do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. W atrakcyjny sposób przedstawiono również historię strefy euro, rolę euro w Unii Europejskiej i świecie oraz jej znaczenia dla obywateli. Wystawa zawiera także informacje na temat polityki gospodarczej UE, warunków uczestnictwa w strefie euro oraz perspektyw przyjęcia wspólnej waluty europejskiej przez Polskę. W części poświęconej przyjęciu euro przez Polskę przedstawiono bilans korzyści i kosztów członkostwa w strefie euro oraz warunki niezbędne do przyjęcia wspólnej waluty. W związku z prezentacją wystawy w Polsce przygotowano także specjalny panel prezentujący historyczny, sięgający początków XV wieku dorobek Polski, który stanowił istotny wkład w tworzenie zasad demokracji europejskiej oraz idei federalizmu w Europie.

Ekspozycja została opracowana przez Komisję Europejską i zaprezentowana po raz pierwszy w Brukseli w 2007 r. Od tamtego czasu wystawa odwiedziła 10 krajów Unii Europejskiej i prawie 30 miast. Polska jest jedenastym krajem goszczącym wystawę.

euro nbp euro nbp euro nbp euro nbp euro nbp euro nbp

Kwalifikacje naszych uczniów-ekonomistów

Do etapu okręgowego - Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - zakwalifikowali się:

 1. Małysiak Mateusz - klasa IV TE
 2. Kołacz Monika - klasa III TE
 3. Czaicka Dorota - klasa III TE
 4. Czaicka Barbara - klasa III TE

Do etapu okręgowego - Olimpiady przedsiebiorczosci - zakwalifikowali się:

 1. Małysiak Mateusz - klasa IV TE
 2. Czaicka Barbara - klasa III TE

Do etapu okręgowego - Olimpiady o Bankach - zakwalifikowali się:

 1. Małysiak Mateusz - klasa IV TE
 2. Czaicka Barbara - klasa III TE

Do Turnieju Wiedzy i umiejętnosci kupiecko-menedżerskich- zakwalifikowali się:

 1. Małysiak Mateusz - klasa IV TE
 2. Kołacz Monika - klasa III TE
 3. Czaicka Dorota - klasa III TE
 4. Czaicka Barbara - klasa III TE
 5. Szczygieł Magdalena - klasa IITE
 6. Hadowska Angelika - klasa