Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

Procedury i wzory podań do pobrania


 1. Podanie do Dyrektora Szkoły
 2. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
 3. Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcję religii
 4. Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej
 5. Podanie o duplikat świadectwa
 6. Podanie o zmianę danych osobowych
 7. Podanie o o warunkowe promowanie
 8. Upoważnienie do odbioru duplikatu  
 9. Podanie o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego

 10. Podanie o powtarzanie klasy.
  Wypełnione podanie należy złożyć w głównym sekretariacie szkoły (pok. 36).  pdf pobierz