Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
WspółpracaTerminy rekrutacji

  1. 1. Od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 - składanie przez kandydatów wniosków (wydrukowanych podczas rejestracji w rekrutacji elektronicznej). Wnioski składane są w szkole pierwszego wyboru

  2. Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. (do godz.14:00) – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej) – kopie dostarcza się do szkoły pierwszego wyboru.

  3. Od 23 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez kandydata

  4. 29 czerwca 2018 r. (o godz. 12:00) – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

  5. do 03 lipca 2018 r. godz 14.00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatowi

  6. Od 29 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r (do godz. 13:00) potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, CV (druk dostępny na stronie internetowej szkoły), wyników badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do Medycyny Pracy należy wcześniej odebrać w sekretariacie szkoły), karty informacyjnej oraz 3 zdjęć (wymiar 30x42mm). Pozostałe dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji wymienione są w Regulaminie Rekrutacji § 6.

  7. 10 lipca 2018 r. (do godz. 12:00) - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list przyjętych do szkoły i list kandydatów nieprzyjetych .

  8. Od 11 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. - rekrutacja uzupełniająca