Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

KRYTERIA PRZYJĘCIA do Zespołu Szkół im. W. Witosa

najważniejsze informacje (szczegóły zawarte są w regulaminie rekrutacji)

Klasy pierwsze
2018/2019

Czas trwania nauki

Przedmioty
rozszerzone

Nauczane
j. obce

4 przedmioty
punktowane
w rekrutacji

Minimum
punktowe

Kwalifikacje zawodowe

Technikum Logistyczne

4 lata

język obcy
matematyka

Język angielski - wiodący
Język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

70 pkt


AU.22. Obsługa magazynów.
AU.32. Obsługa transport.

Technikum Ekonomiczne

geografia
matematyka

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A.36. Prowadzenie rachunkowości.
Po potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

język obcy
biologia

język polski
matematyka
język obcy
biologia

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik fotografii i multimediów

język obcy, informatyka

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AU.28.Realizacja projektów multimedialnych

Technikum Hotelarskie

język obcy
geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

90 pkt

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Technikum Obsługi Turystycznej

język obcy
geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

70 pkt

T. 13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.16. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

Technikum Organizacji Reklamy

język obcy
geografia

język polski
matematyka
język obcy
plastyka

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Technikum Informatyczne

matematyka
informatyka

język polski
matematyka
język obcy
informatyka


EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
SPRZEDAWCA
(umowa o praktykę
z pracodawcą)
3 lata
brak

Do wyboru jeden z języków:
Język angielski
lub Język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
geografia
40 pkt
A.18. Prowadzenie sprzedaży

KUCHARZ
(praktyka zawodowa
w szkole)

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

CUKIERNIK
(praktyka zawodowa
w szkole)

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.

MAGAZYNIER LOGISTYK
(umowa o praktykę z pracodawcą)

AU.22.  Obsługa magazynów.